SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bollnäs Simsällskaps Policydokument

Alkohol, droger och doping

 • Föreningen Bollnäs Simsällskap står bakom Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets policies och riktlinjer i frågor angående detta. 
 • Föreningen tar starkt avstånd från all användning av doping.
 • Information om doping och kosttillskott ges till föreningens medlemmar minst två gånger per år.
 • Simidrottarna ska informera sin tränare om eventuell medicinering och tränare ska aktivt informera sig om eventuell medicinering som simidrottare använder. Föreningen har ett ansvar att vid behov stötta och hjälpa simidrottare med eventuell dispensansökan till Riksidrottsförbundet för aktuell medicinering.
 • Simidrott ger en god och allsidig fysisk träning och förutsätter en god kosthållning och även i övrigt sunda levnadsvanor. Detta ska ses som en värdefull grund, såväl under aktivt idrottsutövande som i studier, arbete och livet i övrigt.
 • Föreningen tar starkt avstånd från all droganvändning. 
 • Föreningen ska vara uppmärksam på alla former av drogmissbruk hos aktiva i föreningen.
 • Föreningen ska aktivt visa på de positiva sambanden mellan avhållsamhet från droger, samt fysisk allsidig träning, en god mathållning och sunda levnadsvanor, för såväl simidrottare som föräldrar/anhöriga och övriga intressenter.
 • Alkoholförtäring i eller i anslutning till föreningens verksamhet, såsom träning, tävling och läger, är inte acceptabelt. Då föreningen representeras ska äldre simidrottare, tränare och föräldrar tjäna som goda föredömen. Föreningen har rätt att upprätta specifika regler vid specifika tillfällen.

 

Kränkande särbehandling

 • I simidrott tränar flickor och pojkar – kvinnor och män tillsammans på lika villkor, ända upp på elitnivå.
 • Olika hänsyn och speciella åtgärder riktade till individer med särskilda behov kan vara nödvändiga.
 • Ingen kränkande särbehandling får förekomma i föreningen, vare sig utifrån person, prestation, eller de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).
 • Föreningen står bakom Svenska Simförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.

Agerande

 • Det är angeläget att det råder ett gott förhållande mellan alla inblandade i föreningen.

 • Det är ett mål och en strävan att föreningens agerande uppfattas som positivt och korrekt såväl internt som externt.  

 • Föreningen finner det naturligt, och förväntar sig, att samtliga inblandade inser sin roll som föredöme och uppträder ansvarsfullt. Det innebär till exempel att:

  • Känna till föreningens policies och värderingar och i föreningens alla sammanhang agera utifrån och följa dessa.

  • Agera sportmannamässigt i tränings- tävlingsutrymmen och på läktaren och kanten.

  • Stötta och uppmuntra aktiva, ledare, funktionärer och övriga inblandande i verksamheten.

  • Efter egen förmåga delta och bidra i av föreningen anordnade aktiviteter.

  • Att respektera andra, delta aktivt, komma förberedd och vara positiv.

Integritetspolicy
Bollnäs Simsällskap org.nr 886500-3902 Alirgatan 23 821 32 Bollnäs (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

 

 
Sponsorer