Aktivitetsskola

Pågående projekt


Bollnäs Simsällskap kommer under 2 år (2017-2019) genomföra en Aktivitetsskola på olika platser i Bollnäs Kommun. 

En Aktivitetsskola kan innehålla en mängd olika verksamheter som t ex förmedla ökad och bättre kunskap om kost, erbjuda bra mellanmål, ge möjligheter att prova olika aktiviteter, träffa nya kamrater i nya sammanhang, läxhjälp, öva rörlighet och koordination och bli sedda.


Genom projektet vill vi ge ungdomar möjlighet att ta ansvar och praktisera ledarskap och vi skapar därigenom möjlighet till sysselsättning för lite äldre ungdomar. Ett nytt sammanhang som även ger nya kompisar och kontaktnät för de som är ledare och möjlighet till ledarutbildning.


Vi vill genomföra projektet för att vi med oro ser den trend som finns hos dagens ungdomar med minskad rörelse, vilket leder till sämre skolresultat och försämrad hälsa.


Projektets syfte är att konceptutveckla en mobil aktivitetsskola och genom den förebygga ohälsa hos ungdomar i Bollnäs. Vi gör detta genom att skapa möjligheter för ungdomar att testa och utveckla sina intresse för rörelse, aktivitet och hälsa i allmänhet. För att uppnå projektets syfte kommer vi ha samverkan med 15 föreningar inom kultur och idrott i Bollnäs kommun.


Projektledare är Björn Lans, 070-3176015, bjorn.lans@live.se

Projektet finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

     

 
Sponsorer